แจ้งตัวแทนให้ทราบ

แจ้งให้ทราบ📢

กฏข้อบังคับกการฉ้อโกงลูกค้า หากตัวแทนท่านใดเกิดการฉ้อโกงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทจะทำการแบนตัวแทนท่านนั้นทันที และตักเตือนตัวแทนต้นสาย อาจจะโดนบทลงโทษด้วยเช่นกัน🙏🏻

About the author