ประกาศเพิ่มล็อตเตอรรี่เข้าระบบ วันที่ 30 มกราคม 2564

เพิ่มล็อตเตอรรี่รอบสุดท้าย เข้าระบบเรียบร้อย วันที่ 29 มกราคม 2564 

พร้อมเปิด จำหน่ายล็อตเตอรรี่ วันที่ 30 มกราคม 2564

เวลา 15:00 น.จำนวน 100,000 ใบประกาศวันที่ 30/01/2021

About the author